Misją Fundacji  jest popularyzacja dorobku kompozytorskiego Ignacego Jana Paderewskiego i upowszechnianie wizerunku Paderewskiego jako męża stanu. Cele Fundacji obejmują pozyskiwanie środków finansowych, zdolności organizacyjnych oraz gromadzenie majątku na potrzeby organizacji przedsięwzięć muzycznych, w szczególności z udziałem młodych artystów, grających w swym repertuarze utwory Paderewskiego.