Projekty

Projekty

Wieczory pieśni patriotycznej. LFP organizuje od 2013 roku wieczory pieśni patriotycznej, z okazji świąt 15 sierpnia i 11 listopada. Recitale fortepianowe. LFP organizuje publiczne recitale fortepianowe muzyki Paderewskiego i Chopina, na fortepianie historycznym Hagspiel. Lato z Paderewskim. Coroczne, publiczne upamiętnianie

Misja

Misja

Misją Fundacji  jest popularyzacja dorobku kompozytorskiego Ignacego Jana Paderewskiego i upowszechnianie wizerunku Paderewskiego jako męża stanu. Cele Fundacji obejmują pozyskiwanie środków finansowych, zdolności organizacyjnych oraz gromadzenie majątku na potrzeby organizacji przedsięwzięć muzycznych, w szczególności z udziałem młodych artystów, grających w

Siedziba

Siedziba

Siedzibą Lubuskiej Fundacji im. Paderewskiego jest Zamek Broniszów położony we wsi Broniszów, w gminie Kożuchów, w powiecie Nowosolskim.

Zamek Broniszów

Zamek Broniszów

Właściciel Zamku Broniszów udostępnia Fundacji bezpłatnie lokal w bibliotece zamkowej na siedzibę oraz salon z fortepianem dla organizacji koncertów i warsztatów.   

Urząd Miasta Kożuchów

Urząd Miasta Kożuchów

Instytucja wspierająca finansowo projekty LFP.  

Fundacja Ziemia Dobrzyńska

Fundacja Ziemia Dobrzyńska

Wiodący organizator festiwalu Chopin en vacances, w ramach którego LFP współorganizuje recitale fortepianowe w Zamku Broniszów.